lihtotsing  
  liitotsing  

Otsi planeeringut


  DP 2009-003 - kehtiv

Asukoht

KVARTAL NR 201: VÕRU TN 12 PIIRNEV ALA

Töö

Valga linna Võru tn 12 kinnistuga piirneva maa-ala detailplaneering

Taotlejad

VALGA LINNAVALITSUS

Koostajad

OÜ MANGLUSSON

Eesmärk

Võru tn 12 kinnistuga piirneva maa-alale riigikaitsemaa kasutusotstarbega krundi moodustamine Kaitseliidu Valgamaa Maleva staabi ja tagalakeskuse väljaarendamiseks. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus rajatiste ehitamiseks, lahendatakse haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

Asukoht kaardil

ToimikPLANEERINGU KALENDER

24.04.2009

ALGATAMISE OTSUS

Linnavolikogu otsus nr 20

05.05.2009

ALGATAMISE TEADE

Ajalehes Valgamaalana

26.03.2010

KSH ALGATAMATA JÄTMINE

Linnavolikogu otsus nr 17

26.03.2010

VASTUVÕTMISE OTSUS

Linnavolikogu otsus nr 18

15.04.2010

AVALIKUSTAMINE

22.04.-20.05.2010 Valga Linnavalituses (Puiestee tn 8) 2. korruse infostendil

15.04.2010

VÄLJAPANEKU TEADE

Ajalehes Valgamaalane

27.05.2010

ARUTELU

03.06.2010 kell 16 Valga Linnavalitsuse saalis (Puiestee tn 8, ruum 201)

10.06.2010

AVALIKU ARUTELU TULEMUSED

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu jooksul ei laekunud Valga Linnavalitsusele ettepanekuid ega vastuväiteid planeeringu kohta. Valga linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldav detailplaneering suunatakse järelvalve teostamiseks maavanemale.

22.06.2010

HEAKSKIIDU TAOTLUS

Valga maavanema järelvalve teostamine ja heakskiidu saamine

02.07.2010

HEAKSKIITMINE

Valga maavanema heakskiit detailplaneeringule

24.09.2010

KEHTESTAMISE OTSUS

Linnavolikogu otsus nr 30

16.10.2010

KEHTESTAMISE TEADE

Ajalehes Valgamaalane


OÜ Tarkvarastuudio 2004 www.tarkvarastuudio.ee