lihtotsing  
  liitotsing  

Otsi planeeringut


  DP 2008-001 - kehtiv

Asukoht

KVARTAL NR 133: TARTU-TRANSPORDI-RÜKKELI

Töö

Tartu-Transpordi-Rükkeli tänava vahelise ala detailplaneering

Taotlejad

VALGA LINNAVALITSUS

Koostajad

FIE PEEP MOORAST

Eesmärk

Krundi piiride ja ehitusõiguse määramine, tehnotrassidega ühendamise võimaluste ja krundisiseste parkimiste ning juurdepääsuteede määratlemine.

Asukoht kaardil

ToimikPLANEERINGU KALENDER

28.04.2008

ALGATAMISE OTSUS

Linnavolikogu otsus nr 19

20.09.2008

ALGATAMISE TEADE

Ajalehes Valgamaalane

31.10.2008

KMSH ALGATAMATA JÄTMINE

Linnavolikogu otsus nr 48

31.10.2008

ALGATAMISE OTSUSE MUUTMINE

Linnavolikogu otsus nr 49

27.02.2009

VASTUVÕTMISE OTSUS

Linnavolikogu otsus nr 12

10.03.2009

VÄLJAPANEKU TEADE

ajalehes Valgamaalane

10.03.2009

AVALIKUSTAMINE

17.03.-31.03.2009 Valga Linnavalituses (Puiestee tn 8) II korruse infostendil

14.04.2009

ARUTELU

22.04.2009 kell 16 Valga linnavalitsuse 2. korruse saalis

05.05.2009

AVALIKU ARUTELU TULEMUSED

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul 17.03.-31.03.2009 laekus üks kirjalik ettepanek. Ettepanekuks oli planeeritavale alale uue tänava moodustamine ning sellele nime määramine. Detailplaneeringu avaliku arutelu tulemusena arvestas linnavalitsus esitatud vastuväite ja ettepanekuga ning detailplaneeringusse viiakse sisse vastavad muudatused. Detailplaneeringuga kavandatakse Valga linna Kirde tänava rajamine.

05.06.2009

HEAKSKIIDU TAOTLUS

Valga maavanema järelvalve teaostamine ja heakskiidu saamine

18.06.2009

HEAKSKIITMINE

Valga maavanema hekaskiit detailplaneeringule

28.08.2009

KEHTESTAMISE OTSUS

Linnavolikogu otsus nr 33

10.09.2009

KEHTESTAMISE TEADE

ajalehes Valgamaalane


OÜ Tarkvarastuudio 2004 www.tarkvarastuudio.ee