lihtotsing  
  liitotsing  

Otsi planeeringut


  DP 2010-001 - kehtiv

Asukoht

KVARTAL NR 7: RAJA TN 12

Töö

Valga linna Raja tn 12 kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneering

Taotlejad

VALGA LINNAVALITSUS

Koostajad

OÜ MANGLUSSON

Eesmärk

Raja tn 12 kinnistule Valga-Valka Külastuskeskuse rajamiseks ehitusõiguse määramine. Detailplaneering sisaldab Valga linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Asukoht kaardil

ToimikPLANEERINGU KALENDER

28.05.2010

ALGATAMISE OTSUS

Linnavolikogu otsus nr 27

10.06.2010

ALGATAMISE TEADE

ajalehes Valgamaalane

28.10.2011

ESKIISLAHENDUSE HEAKSKIITMINE

Linnavolikogu otsus nr 34

28.10.2011

KSH ALGATAMATA JÄTMINE

Linnavolikogu otsus nr 35

08.11.2011

VÄLJAPANEKU TEADE

ajalehes Valgamaalane

21.11.2011

ARUTELU

Valga Linnavalitsuse saalis kell 16.00

27.01.2012

VASTUVÕTMISE OTSUS

Linnavolikogu 27.01.2012. a otsus nr 1

21.02.2012

VÄLJAPANEKU TEADE

ajalehes Valgamaalane

21.02.2012

AVALIKUSTAMINE

avalik väljapanek alates 27.02.2012 nelja nädala jooksul Valga Linnavalitsuse 1. korruse stendil

27.06.2012

HEAKSKIIDU TAOTLUS

Valga maavanema järelvalve teaostamine ja heakskiidu saamine

08.10.2012

HEAKSKIITMINE

Valga maavanema hekaskiit detailplaneeringule

26.10.2012

KEHTESTAMISE OTSUS

Linnavolikogu otsus nr 31

03.11.2012

KEHTESTAMISE TEADE

ajalehes Valgamaalane


OÜ Tarkvarastuudio 2004 www.tarkvarastuudio.ee