lihtotsing  
  liitotsing  

Otsi planeeringut


  DP 00-001 - kehtiv

Asukoht

PÄRNASALU TN 11 TERRITOORIUMI DETAILPLANEERING

Töö

Nr TA 99021

Taotlejad

AS HARJU AGROVARUSTUS

Koostajad

PROJEKTBÜROO TALONE AS

Eesmärk

Moodustada 16 kinnistut arvestusega, et kõik maakasutajad saavad omaette territooriumi, mis on tagatud juurdpääsuteedega. Moodustavate uute kinnistute vahelisele teele (tänavale) näha ette tänavavalgustus. Olemasoleva maakasutuse Koondise tänava poolsele piirile (garaazhide poole) näha ette kuusehekk.

Asukoht kaardil

Toimik

- DP PROJEKT.pdf


PLANEERINGU KALENDER

13.04.1998

ALGATAMISE OTSUS

Linnavalitsuse korraldus nr277

20.04.2000

KEHTESTAMISE OTSUS

Linnavolikogu määrus nr 19

20.04.2000

TÜHISTAMISTEADE


OÜ Tarkvarastuudio 2004 www.tarkvarastuudio.ee