lihtotsing  
  liitotsing  

Otsi planeeringut


  DP 99-002 - tühistatud

Asukoht

TULE TN 49 DETAILPLANEERING

Töö

Nr TA 99053

Taotlejad

ALEKSEI KIVINUK

Koostajad

PROJEKTBÜROO TALONE AS

Eesmärk

DP ülesandeks on jagada Sauel Tule tn 49 asuv kinnistu kruntideks eesmärgiga rajada Kanama-Keila maantee, Vana-Keila maantee ja Tule tänava ristmikule ööpäevane bensiinijaam. Määrata kasutatavate maade sihtotstarve ja anda krundijaotus. Anda kruntide suurused, määrata ehitusjoonised ja -keelualad. Lahendada liiklusskeem arvestades bussipeatusega tule tänaval. Anda insener-tehniliste võrkude lahendused. Lahendada tänavavalgustus.

Asukoht kaardil

Toimik

- DP PROJEKT.pdf


PLANEERINGU KALENDER

22.06.1999

ALGATAMISE OTSUS

Linnavalitsuse korraldus nr 179

18.11.1999

KEHTESTAMISE OTSUS

Linnavolikogu määrus nr 1

18.11.2009

TÜHISTAMISE OTSUS


OÜ Tarkvarastuudio 2004 www.tarkvarastuudio.ee