lihtotsing  
  liitotsing  

Otsi planeeringut


  DP 99-001 - tühistatud

Asukoht

KIVILOO KVART. KRUNDIJAOTUS- JA HOONESTUSKAVA

Töö

Nr TA 98030.01

Taotlejad

LINNAVALITSUS

Koostajad

PROJEKTBÜROO TALONE AS

Eesmärk

Korrigeerida Kiviloo linnaosa krunndijaotust vastavalt tegelikule maakasutusele.

Asukoht kaardil

Toimik

- KRUNDIJAOTUSPLAAN.pdf


PLANEERINGU KALENDER

27.10.1997

ALGATAMISE OTSUS

Linnavalitsuse korraldus nr 668 ( lähteülesande kinnit.)

09.04.1999

KEHTESTAMISE OTSUS

Linnavalitsuse korraldus nr 104 (detailplaneeringu osa)

06.06.2000

TÜHISTAMISE OTSUS

Ei ole DP tase, ei saa nii käsitleda, tühistamine on tinglik


OÜ Tarkvarastuudio 2004 www.tarkvarastuudio.ee