lihtotsing  
  liitotsing  

Otsi planeeringut


  DP 98-002 - kehtiv

Asukoht

TAMMETÕRU,PERVE JT TN VAHELISE KV DETAILPLAN.

Töö

TA 97084

Taotlejad

SAUE LINNAVARAAMET

Koostajad

PROJEKTBÜROO TALONE AS

Eesmärk

Ühtlustada krundi piirid vastavalt tänava punastele joontele, sealjuures arvestades krundi omanike soove. Planeerida kruntide tagaaedadesse juurdepääsu võimalused.

Asukoht kaardil

Toimik

- DP PROJEKT.pdf


PLANEERINGU KALENDER

10.11.1997

ALGATAMISE OTSUS

Projekteerimisluba 10.11.1997

13.04.1998

KEHTESTAMISE OTSUS

Linnavalitsuse määrus nr 3

13.04.2008

TÜHISTAMISTEADE


OÜ Tarkvarastuudio 2004 www.tarkvarastuudio.ee