lihtotsing  
  liitotsing  

Otsi planeeringut


  DP 98-001 - tühistatud

Asukoht

TULE JA KASESALU TN TÖÖSTUSPIIRKONNA DETAILPLAN

Töö

PL-897/ DP

Taotlejad

RSM HOOLDUS AS

Koostajad

AS ASE PROJEKTEERIMISE BÜROO

Eesmärk

Planeeritava ala piiridesse jäävate olemasolevate kruntide piiride täpsustamine, uute kruntide kavandamine hoonestamisest vabale alale ja kruntidele ehitusõiguse andmine. Oluline ülesanne on luua uus tee- ja tänavavõrk maaüksuste Männiku ja Maasika aladele, mis peaks ühemdama Saue linna ja Saue valla maadele jäävat ja kavandatavat tootmispiirkonda Pärnu maanteega.

Asukoht kaardil

Toimik

- DETAILPLANEERING.pdf
- DP MUUTMINE.pdf


PLANEERINGU KALENDER

30.10.1997

ALGATAMISE OTSUS

Saue Vallavalitsuse korraldus nr 777

23.04.1998

KEHTESTAMISE OTSUS

Saue Vallavolikogu otsus nr 18

01.01.2000

TÜHISTAMISE OTSUS

Seal on tehtud mitu DP-d.


OÜ Tarkvarastuudio 2004 www.tarkvarastuudio.ee