lihtotsing  
  liitotsing  

Otsi planeeringut


  DP 97-003 - tühistatud

Asukoht

TULE TN 21 TERRITOORIUMI DETAILPLANEERING

Töö

TA 96061

Taotlejad

AS EKE MERKO

Koostajad

PROJEKTBÜROO TALONE AS

Eesmärk

Viia objekti senine tehniline dokumentatsioon vastavusse territooriumi kasutuse tegeliku olukorraga. Fikseerida viimase planeerimisskeemi koostamisest möödunud aja jooksul toimunud organisatsioonilised ja funktsionaalsed muutused territooriumi kasutajate osas. Lahendada vastavalt uutele äriplaanidele ja muutunud normatsiivsetele nõutele Kanamaa liiklussõlme Tallinn-Keila suuna äärse ala perspektiivne hoonestus.

Asukoht kaardil

Toimik

- DP PROJEKT SELETUSK.pdf


PLANEERINGU KALENDER

25.10.1996

ALGATAMISE OTSUS

Saue Vallavalitsuse korraldus nr 307

25.03.1997

KEHTESTAMISE OTSUS

Vallavalitsuse korraldus nr 36

19.12.1997

KEHTESTAMISE OTSUS

Linnavalitsuse korraldus nr 860

19.05.2005

TÜHISTAMISE OTSUS

Tühistus osaliselt Pesmeli DP kehtestamisega


OÜ Tarkvarastuudio 2004 www.tarkvarastuudio.ee