lihtotsing  
  liitotsing  

Otsi planeeringut


  DP 97-001 - tühistatud

Asukoht

TÖÖ PST JA MEISTRI TN PIIRK. KRUNDIJAOTUSKAVA

Töö

Nr 96001

Taotlejad

SAUE LINNAVARAAMET

Koostajad

OÜ GEO ST

Eesmärk

Parandada maahõivet arvestades elamukruntide maakasutust ning likvideerida reservmaad ja vaheribad.

Asukoht kaardil

Toimik

- KRUNDIJAOTUS.pdf


PLANEERINGU KALENDER

13.01.1997

ALGATAMISE OTSUS

Linnavalitsuse korraldus nr 2, lähteülesande kinnitamine

20.03.1997

KEHTESTAMISE OTSUS

Saue Linnavolikogu otsus nr 54

01.01.2000

TÜHISTAMISE OTSUS

Ei ole päris DP. uusi hooneisd ei planeeritud


OÜ Tarkvarastuudio 2004 www.tarkvarastuudio.ee