lihtotsing  
  liitotsing  

Otsi planeeringut


1 - 88 |

filter:


nr asukoht algatatud kehtestatud staatus

toimik

DP 00-001

PÄRNASALU TN 11 TERRITOORIUMI DETAILPLANEERING

13.04.1998

20.04.2000

kehtiv

DP 00-002

SOOJA TN 2A TERRITOORIUMI DETAILPLANEERING

10.09.1999

20.04.2000

tühistatud

DP 01-001

KÜTISE TN 6 DETAILPLANEERING

08.06.1995

15.02.2001

kehtiv

DP 01-002

TULE TN 22 JA 24 KRUNTIDE VAHELISE ALA DETAILPL.

20.11.1999

22.02.2001

tühistatud

DP 01-003

LINNA ÜLDPLANEERING

20.01.2000

21.06.2001

tühistatud

DP 01-004

TAMMELEHE TN 35 ELAMUMAA

08.09.2000

21.06.2001

tühistatud

DP 01-005

SOOJA TN 2B ASUVA TERRITOORIUMI DETAILPLAN.

26.01.2001

18.10.2001

tühistatud

DP 01-006

TULE TN 22 MAA-ALA DETAILPLANEERING

22.06.2000

18.10.2001

tühistatud

DP 01-007

PERVE TN 3 ELAMUMAA DETAILPLANEERING

24.11.2000

20.12.2001

tühistatud

DP 02-001

UUS-ARU (TULE39) MAA-ALA DETAILPLANEERING

19.03.1999

13.06.2002

tühistatud

DP 02-002

TÕKKE JA SUUREVÄLJA TEE VAHELISE ALA DETAILPL.

26.10.2001

19.12.2002

kehtiv

DP 03-000

ÄRMA MAAÜKSUS

30.05.2003

tühistatud

DP 03-001

SOOJA TN 4 DETAILPLANEERING

27.10.2000

20.02.2003

tühistatud

DP 03-002

MÄNNI TN 12 JA 12A MAA-ALA DETAILPLANEERING

22.06.2001

17.04.2003

kehtiv

DP 03-003

GÜMNAASIUMI MAA JA SELLE LÄHIÜMBRUSE DETAILPL.

08.12.2000

17.04.2003

tühistatud

DP 03-004

KADAKA PK. VANA-KEILA MNT. 2 JA 2A DETAILPLANEERING

08.03.2002

11.08.2003

kehtiv

DP 04-001

TULE TN 24A AS PAULIG BALTIC DETAILPLANEERING

01.10.1998

08.01.2004

tühistatud

DP 04-002

PÄRNASALU 31 JA LÄHIALA

30.05.2003

23.09.2004

kehtiv

DP 04-003

KADAKA PIIRKONNA ÜLDPLANEERING

24.09.2003

15.04.2004

kehtiv

DP 04-004

PERVE TN 3 JA 3A DETAILPLANEERING

19.05.2004

01.07.2004

kehtiv

DP 04-005

TULE TN 50 DETAILPLANEERING

21.02.2002

01.07.2004

kehtiv

DP 04-006

RIDVA TN. 15 DETAILPLANEERING

12.09.2003

16.12.2004

tühistatud

DP 04-007

SAUEPARGI TN 1A TERRITOORIUMI DETAILPLANEERING

22.06.2001

23.09.2004

kehtiv

DP 04-008

KAKAO TN 7 DETAILPLANEERING

10.01.2003

23.09.2004

tühistatud

DP 04-009

KOONDISE TN 19 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

18.12.2003

01.07.2004

kehtiv

DP 05-000

KÜTISE TN. 8 DETAILPLANEERING

16.06.2005

tühistatud

DP 05-001

PESMEL ( SEGUTN. 4/6 ) DETAILPLANEERING

03.11.2004

19.05.2005

kehtiv

DP 05-002

UUS-ARU TÄNAVA PIIRKONNA DETAILPLANEERING

21.04.2004

17.02.2005

kehtiv

DP 05-003

KOONDISE TN 26 KINNISTU DETAILPLANEERING

17.03.2005

15.12.2005

tühistatud

DP 05-004

TULE TN 30,34,36 MAA-ALA DETAILPLANEERING

18.01.2002

17.02.2005

tühistatud

DP 05-005

VÄLJAOTSA MÜ

23.09.2004

16.06.2005

kehtiv

DP 05-006

SOOJA TN 3 TERRITOORIUMI DETAILPLANEERING

22.06.2001

24.11.2005

kehtiv

DP 06-001

TULE 23 JA 23A MAAÜKSUSE JA LÄHIÜMBRUSE DETAILP

03.11.2004

14.09.2006

kehtiv

DP 06-002

KUNGLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

23.09.2004

16.02.2006

tühistatud

DP 07-001

TULE TN. 24A PAULG BALTIC DETAILPL. (UUS )

24.05.2006

18.01.2007

tühistatud

DP 07-002

LADVA 1 JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING

17.03.2005

18.01.2007

kehtiv

DP 07-003

MÄNNIKU KINNISTU DETAILPLANEERING

08.03.2006

18.01.2007

kehtiv

DP 07-004

TÕKKE TN 8B MAA-ALA DETAILPLANEERING

18.01.2002

18.01.2007

kehtiv

DP 07-005

RÄNI KINNISTU DETAILPLANEERING

24.01.2003

08.02.2007

kehtiv

DP 07-006

KASESALU JA TULE TÄNAVATE VAHELINE ALA

27.06.2003

08.02.2007

kehtiv

DP 07-007

LADVA TN 1A DETAILPLANEERING

25.05.2005

15.03.2007

tühistatud

DP 07-008

VANA- KEILA 4A DETAILPLANEERING

10.01.2003

15.03.2007

kehtiv

DP 07-009

TULE 20 DETAILPLANEERING

06.09.2006

13.09.2007

tühistatud

DP 07-010

TULE TN 20B, 22D, 20T DETAILPLANEERING

24.01.2007

18.10.2007

tühistatud

DP 07-011

SEGU TN 8 ( MIRA) DETAILPLANEERING

06.09.2006

18.10.2007

kehtiv

DP 07-012

SOOJA TN 2 DETAILPLANEERING

15.06.2007

20.12.2007

kehtiv

DP 08-001

KOONDISE TN. 20 DETAILPLANEERING

06.02.2008

16.10.2008

kehtiv

DP 08-002

TÖÖ PST 5 JA VANA-KEILA MNT 8O DETAILPLANEERING

22.02.2007

18.12.2008

kehtiv

DP 09-001

MAASIKA 3, MAASIKA JA UUSARU 10A DETAIL.P

18.10.2007

19.02.2009

kehtiv

DP 09-002

LADVA TN 2 JA TÕKKE TN 1 DETAILPLANERING

08.10.2008

27.08.2009

kehtiv

DP 10-000

SAUE LINNA ÜLDPLANEERING

23.01.2003

16.12.2010

kehtiv

DP 10-001

DIAPOL GRANITE DETAILPLANEERING KASESALU 10

26.03.2009

21.10.2010

kehtiv

DP 10-002

VANA-KEILA MNT 4 DETAILPLANEERING

19.06.2008

16.12.2010

kehtiv

DP 10-011

KADAKAMARJA TN 9 DETAILPLANEERING

28.01.2009

17.02.2011

kehtiv

DP 10-012

MÄNNIKU KINNISTU LÕUNAOSA DETAILPLANEERING

21.02.2008

24.03.2011

kehtiv

DP 10-013

TULE 24,24B JA 24C NING TULE PÕIK 1 JA 3 DP

19.02.2009

24.03.2011

kehtiv

DP 10-014

TAMMETÕRU TN 39 MAA-ALA DETAILPLANEERING

08.06.2001

24.03.2011

kehtiv

DP 10-015

KADAKAMARJA TN 36 DETAILPLANEERING

19.01.2011

25.08.2011

kehtiv

DP 10-021

PÄRNASALU TN. 22A

02.03.2011

19.01.2012

tühistatud

DP 10-022

TULE TN 20 ( SAMI) KINNISTU DP

01.06.2011

19.01.2012

tühistatud

DP 10-023

SAUE EPT MAA-ALA DETAILPLANEERING

22.09.2011

19.04.2012

kehtiv

DP 10-024

KUNGLA TN 2 JA JÄLGIMÄE TEE T1 DETAILPLANEERING

20.10.2011

25.10.2012

kehtiv

DP 10-025

TULE TN 40 KINNISTU DP

08.03.2002

21.06.2012

kehtiv

DP 10-030

PÄRNASALU TN 30A JA 30B KINNISTUTE DP

14.02.2012

14.11.2013

tühistatud

DP 10-031

KADAKAMARJA TN 25 JA 40, TULE PÕIK 5 JA KESA 20

14.02.2012

19.06.2014

kehtiv

DP 10-032

NURMESALU TN 9, 9A JA TULE PÕIK T2 DP

12.12.2012

14.11.2013

kehtiv

DP 10-033

TULE TN 17 KINNISTUTE DP

06.12.2012

10.10.2013

kehtiv

DP 10-034

KÜTISE TN 8 JA PÄRNASALU PÕIK 1 DP

22.12.2012

19.09.2013

kehtiv

DP 10-035

TULE 20 JA 20A KINNISTUTE DP

11.06.2014

20.11.2014

kehtiv

DP 10-036

PÄRNASALU TN 30A KINNISTU DETAILPLANEERING

08.10.2014

23.09.2015

kehtiv

DP 10-037

TULE TN 4A KINNISTU DETAILPLANEERING

19.02.2015

katkestatud

DP 10-038

TULE TN 13,13A,13 JA SEGU 3A DETAILPLANEERING

19.11.2015

30.05.2017

kehtiv

DP 10-039

KÜTISE TN 4 JA LÄHIÜMBRUS DP

18.02.2016

22.03.2017

kehtiv

DP 96-000

TULE,SOOJA JA KASESALU VAHELIEE TÖÖSTUSPIIRKONN

30.08.1994

01.01.1995

tühistatud

DP 96-001

END.VAINU MAA-ALALE KAVAND. ELAMUKV. DETAILPLANEERING

13.06.1995

31.08.1995

tühistatud

DP 96-002

KRISTLIKU VABAKIRIKU MAA-ALA DETAILPLANEERING

21.09.1995

21.12.1995

tühistatud

DP 96-003

KORTERELAMUTE PIIRKONNA KRUNDIJAOTUSKAVA

12.02.1996

18.04.1996

tühistatud

DP 97-001

TÖÖ PST JA MEISTRI TN PIIRK. KRUNDIJAOTUSKAVA

13.01.1997

20.03.1997

tühistatud

DP 97-002

KIVIPÕLLU,KIVIKANGRU,AIAMAA JT TN KRUNDIJAOTUSK

13.01.1997

20.03.1997

tühistatud

DP 97-003

TULE TN 21 TERRITOORIUMI DETAILPLANEERING

25.10.1996

25.03.1997

tühistatud

DP 98-001

TULE JA KASESALU TN TÖÖSTUSPIIRKONNA DETAILPLAN

30.10.1997

23.04.1998

tühistatud

DP 98-002

TAMMETÕRU,PERVE JT TN VAHELISE KV DETAILPLAN.

10.11.1997

13.04.1998

kehtiv

DP 98-003

TULE TN 30 MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

26.06.1998

tühistatud

DP 98-004

PÄRNASALU TN ÄÄRDE PROJ TEL.JAAMA DETAILPLAN.

13.04.1998

26.06.1998

tühistatud

DP 98-005

TULE TN 32 JA 32A DETAILPLANEERING

13.04.1998

26.06.1998

tühistatud

DP 99-001

KIVILOO KVART. KRUNDIJAOTUS- JA HOONESTUSKAVA

27.10.1997

09.04.1999

tühistatud

DP 99-002

TULE TN 49 DETAILPLANEERING

22.06.1999

18.11.1999

tühistatud

DP 99-003

TULE 40- VAINU ELAMUKV.II EHITUSJÄRGU DETAILPL.

13.04.1998

16.12.1999

tühistatud

planeeringuid kokku: 88


OÜ Tarkvarastuudio 2004 www.tarkvarastuudio.ee