Tutvustus:

VeebiAtlas on programm linnavalitsuse geoinfosüsteemi põhiliste andmebaaside avalikustamiseks ja levitamiseks internetis.
Programm võimaldab leida infot detailplaneeringute,aadresside ja maakasutuse kohta ning vaadata linna kaarti.

Andmed:

Andmete omanik on Saue Linnavalitsus.

Andmed on informatiivsed, ega ole kasutatavad juriidilise tõendusmaterjalina!

 • Aadresside andmebaas
 • 915 aadressi, 64 tänaval

  viimati uuendatud: 11.05.2010

 • Maakasutuse andmebaas
 • 1629 maakasutust

  viimati uuendatud: 29.03.2018

 • Detailplaneeringute andmebaas
 • 88 planeeringut

  viimati uuendatud: 16.11.2017

  Kaardid:

  Saue linnakaart. © Regio 2004.

  Ortofoto 1:10 000. © Eesti Maa-amet.

  OÜ Tarkvarastuudio 2004 www.tarkvarastuudio.ee