avaleht    firmast    tooted    teenused    kasutajatugi   


VALDI kasutajatugi


Valdi uus versioon

valdiy2k.exe ~ 0.6 MB - Valdi versioon 2.7 (pakitud winzip'iga)

Juhend:Vajutage lingi (valdiy2k.exe) peal hiire paremat klahvi. Seejärel avanevast menüüst valige 'Save target as...' või 'Save link as..'. Nüüd avaneb aken, kus tuleb täpsustada, millisesse katloogi oma arvutis selle faili salvestada tahate. Salvestage see fail oma arvutisse kataloogi c:\windows\temp . Valige seejärel Windowsi Start - menüüst Rida Run... ja kirjutage reale Open: järgmine käsk - c:\windows\temp\valdiy2k.exe ja seejärel valige nupp OK. Nüüd avanevast aknast valige nupp UNZIP. Seejärel nupud OK ja CLOSE.

Juhend versiooni 2.19 juurde (avaneb uus aken)


Täienduste kirjeldused versioonide kaupa

ver 2.5 -> 2.7 --Vanusetabeli otse Valdist Excelisse suunamise täiendus. Tabeli vaatamisel klahvikombinatsiooniga Ctrl+E.

ver 2.4 -> 2.5 --Vanusetabeli otse Valdist Excelisse suunamise võimalus. Tabeli vaatamisel klahvikombinatsiooniga Ctrl+E.

ver 2.38 -> 2.4 --Päringu otse Valdist Excelisse suunamise võimalus. Päringu vaatamisel klahvikombinatsiooniga Ctrl+E.

ver 2.37 -> 2.38 --Dokumendi sisestamise kontrollalgoritm lubab nüüd sisestada ka EV passi seeriaga D (EV diplomaatiline pass).

ver 2.35 -> 2.37 --Lisatud uus dokumendiliik ID KAART. Sünniaktidel med. sünnitõendi number muudetud viiekohaliseks.

ver 2.34 -> 2.35 --Parandatud viga aktide moodulis, mis lõikas ära märkuste trükil teksti lõpuosa (ainult väga pikkade märkuste korral).

ver 2.33 -> 2.34 --Kehtivuse kaotanud põhidokumendi liigi tekst värvitakse isikuekraanil punakseks, et see paremini silma torkaks.

ver 2.32 -> 2.33 --Perekonnaseisuaktidele lisatud juurde akti koostaja ametinime trükkimise võimalus.

ver 2.31 -> 2.32 --Sünnipäevade päringu trüki hõlbustamiseks on nüüd ka sünnipäevade päring loetav Excelisse.

ver 2.30 -> 2.31 --Saabus/lahkus kommentaari lisamine päringusse. Majainfo kommentaari lisatakse ka muutja nimi.

ver 2.26 -> 2.30 --Trükkide LPT2 porti suunamise võimalus. Tänava/talunimedesse numbrite salvestamise piirang on maha võetud.

ver 2.21 -> 2.25 --Keskregistri WWW programmi elukohateadete faili sidumise mooduli täiendus - lisatud isiku automaatse lisamise ja sissekirjutamise võimalused. (vt. ka ver. 2.19 kirjeldust). Sünniaktide trüki täiendus - med. sünnitõendi andmetele antud rohkem ruumi (täiendava ruumi kasutuselevõtuks tuleb pikendada ka vastava andmebaasivälja pikkust, selleks helistage vajadusel Oü Sirvisse).

ver 2.19 -> 2.21 --Keskregistri WWW programmi elukohateadete faili sidumise mooduli täiendus (vt. ka ver. 2.19 kirjeldust). Sünniaktide trüki täiendus - tekstil 'Vanemate ühine või isa sellekohane avaldus' joonitakse all ka tekst 'sellekohane avaldus'.

ver 2.18_7 -> 2.19 -Keskregistri WWW programmi elukohateadete faili sidumine ja töötlus. Selle programmiosa ülesanne on hõlbustada vallast lahkunud isikute mahakandmist valla kohalikust andmebaasist. Käivitamine: Peamenüüst->Keskreg teated. Juhend (avaneb uus aken)

ver 2.18_6 -> 2.18_7 -Sünniaktide trüki parandus. Isast põlvnemise tuvastamisel saab valida, kas tõmmata joon alla tekstile: 'vanemate ühine avaldus' või 'isa sellekohane avaldus'.

ver 2.18_5 -> 2.18_6 -Sünni- ja surmaaktide trüki parandus HP DeskJet 600 printerile.

ver 2.18_4 -> 2.18_5 -Sünni- ja surmaaktide trüki parandus. Lapse, ema ja isa nimed aktil rajastatud ühele joonele. Nüüd joonitakse alla ka isast põlvnemise aluse õige valiku tekst.

ver 2.18_3 -> 2.18_4 -Sünni- ja surmaaktide trüki parandus, (kuupäevadele, mis on jagatud eraldi kuu- päeva ja aasta numbriteks trükitakse ühekohalise arvu korral null ette näit 'Ema sünnikuu: 01 ja päev: 02').Akti alusdokumendiks oleva med. sünni- või surmatõendi kuupäev ja nr. trükitakse nüüd vastupidises järjestuses (näiteks enne Nr. 3 - 01.01.2000, nüüd: 01.01.2000 nr. 3). Sünniaktil pole lapse ema ja isa andmete automaatseks täitmiseks enam vaja defineerida ette lapse ja vanema suhet. Nii ema kui isa andmete ekraanil on nüüd nupp '' ja selle valimisel saab vanemate andmed leida ja täita. Suhted lapse ja vanemate vahel tehakse akti sulgemisel automaatselt. Päringumoodulis võimalus lisada päringusse perekonnapea tingimus (varem sai perepead eraldi kätte Majapidamiste kaartide menüüst rea 'Majapidamiste nimekiri' kaudu). Täiendatud on ka juhitava lehitsemise moodulit, nii et nüüd on võimalik juhtfaili järjestada vastavalt vajadusele.

ver 2.18 -> 2.18_3 -Sünni- ja surmaaktide trüki parandus, pikkade külanimede trükiks.

ver 2.17 -> 2.18 - Sünni- ja surmaaktide andmebaasist väljundi moodustamine maakonnataseme rahvastikuregistri jaoks. (menüüpunkt Andmevahetus->Sünniaktid või Andmevahetus->Surmaaktid)

ver 2.16 -> 2.17 - Täiendav lihtne päring küla elanike leidmiseks. (menüüpunkt Päringud->Küla elanikud). NB! endine kombineeritud tingimuste kaudu küla elanike nimekirja leidmine töötab vanaviisi edasi.

ver 2.15 -> 2.16 - Majapidamiskaartide koondites lähevad nüüd arvesse ainult sisseregistreeritud isikud. Lisatud arvele võtmata majapidamiskaartide leidmise päring. Täiendatud Päringumenüüst Perepäringu moodulit.

ver 2.14 -> 2.15 - Päringumooduli täiendus hariduse tingimuste arvestamiseks


OÜ Tarkvarastuudio / J. Kuperjanovi 44, Tartu, 50409 / tel 7 300 590 / info(at)tarkvarastuudio.ee