avaleht    firmast    tooted    teenused    kasutajatugi   


Omavalitsustele:

   Skarabeus

Tarkvara eesmärgiks on registreerida omavalitsuse territooriumil olevad jäätmevaldajad, nendega seotud jäätmetekkekohad ja -mahud ning tagada ülevaade jäätmete veost. Tarkvara väljatöötamise aluseks on Jäätmeseadus, vastu võetud Riigikogus 28.01.2004, jõustumiskuupäev 01.05.2004.

   GeoWeb

Geomõõdistuste infosüsteem on arendatud selleks, et edendada, ühtlustada ja kiirendada kahesuunalist andmevahetust omavalitsuse, maamõõdu ettevõtete ja tehnovõrkude valdajate vahel. GeoWeb võimaldab arhiveeritud geodeetiliste mõõdistuste infoga tutvumist, uute esitatud geodeetiliste tööde arhiveerimist ning mõõdistustööde lähte info väljastamist maamõõdu ettevõtetele.

   MaaInfo

MaaInfo on kaardiliidesega programm omavalitsuse maade- ja maamaksu registri pidamiseks. Programm toimib kohtvõrgus ning on kasutatav samaaegselt mitmel töökohal.

   T-Info

T-Info on kaardiliidesega tarkvara omavalitsuse kohaliku teederegistri pidamiseks. Programm toimib kohtvõrgus ning on kasutatav samaaegselt paljudel töökohtadel. Tarkvara põlvneb Maanteeameti poolt levitatavast teeregistrist; sellele on lisatud kaardiliides, hoolduspäevik, täiendav aruandlus ja andmestiku näitlikustamise võimalused.

   Atlas - omavalitsuse registreid siduv infosüsteem

   Detailplaneeringute register - omavalitsuse detailplaneeringute haldamise tarkvara

   Kauplemislubade register - omavalitsuse kauplemislubade haldamise tarkvara

   Veebipõhised kaardirakendused - Erineva spetsiifikaga veebipõhine kaarditarkvara vastavalt kliendi soovidele

   Valdi - elanikeregistri pidamise programm valdadele

   Alfa - elanikeregistri pidamise programm linnadele


GPS-rakendused:

   ApsInfo


OÜ Tarkvarastuudio / J. Kuperjanovi 44, Tartu, 50409 / tel 7 300 590 / info(at)tarkvarastuudio.ee