avaleht    firmast    tooted    teenused    kasutajatugi   


T-Info

Programmi kirjeldus

T-Info on kaardiliidesega tarkvara omavalitsuse kohaliku teederegistri pidamiseks. Programm toimib kohtvõrgus ning on kasutatav samaaegselt paljudel töökohtadel. Tarkvara põlvneb Maanteeameti poolt levitatavast teeregistrist; sellele on lisatud kaardiliides, hoolduspäevik, täiendav aruandlus ja andmestiku näitlikustamise võimalused.

Põhikomponendid ja -toimingud

Programm võimaldab lehitseda suurepinnalisi kaardipindu, trükkida ja kopeerida kaardiosi ning luua ja importida täiendavalt iseseisvaid infokihte. Kaardialusena on võimalik kasutada 1:10000 Eesti põhikaarti; olemasolu korral ka ortofotot. Kliendi soovil on võimalik kaardikomplekti täiendamine. Programm toimib kohtvõrgus ja selle piires ei ole kasutajate arv piiratud. Muuhulgas loob T-Info digitaalkaardi kasutamise võimaluse paljudele omavalitsuse ametnikele.

Ajalugu

2002. aasta alguses töötas meie partner OÜ Tarkvarabüroo Sirvi Maanteeameti tellimusel välja arvutiprogrammi kohaliku teeregistri andmete pidamiseks. Sellest ajast oleme aidanud tarkvara juurutada mitmetes Eesti omavalitsustes. Tööprotsessi käigus oleme teederegistri tarkvara täiendanud mitmete omadustega, mille järele on vajadust tundnud omavalitsuste teede korrashoiu eest vastutavad ametnikud. Kaardimooduli ja tarkvaratäienduste lisamise tulemusena loodi tarkvarapakett, mis pakub uusi võimalusi teedega seonduva info haldamisel, sidudes kogu andmestiku ühtsele kaardialusele.

Kasutajatugi

   T-Info versiooniparanduskomplekt exe / 984 KB
   T-Info kasutajajuhend pdf / 4.3 MB

Täienduskomplekti paigaldamiseks tuleb osutada T-info programmi juurkataloog (vaikimisi c:\teedereg) ning vajutada nupule UnZip. Enne täienduskomplekti käivitamist tuleb veenduda, et programm ei tööta, samuti on soovitatav teha varukoopia teederegistri juurkataloogis asuvast failist nimega treg.exe.

NB! täiendus sobib T-info versioonidele, mis on paigaldatud/täiendatud pärast 01.02.2003. Varasemate programmiversioonide puhul tuleks tarkvara uuendamiseks esmalt kontakteeruda meiliaadressil maksim@tarkvarastuudio.ee

   Kohalike Teede Registri vabavaraline versioon, saadav ka Maanteeameti kodulehelt.
exe / 3.6 MB


OÜ Tarkvarastuudio / J. Kuperjanovi 44, Tartu, 50409 / tel 7 300 590 / info(at)tarkvarastuudio.ee