avaleht    firmast    tooted    teenused    kasutajatugi   


Jäätmekorraldustarkvara Skarabeus

Tarkvara kirjeldus

Skarabeus on tarkvara omavalitsustele jäätmevaldajate registri pidamiseks. Programmi eesmärgiks on registreerida omavalitsuse territooriumil olevad jäätmevaldajad, nendega seotud jäätmetekkekohad ja -mahud ning tagada ülevaade jäätmete veost. Tarkvara väljatöötamise aluseks on Jäätmeseadus, vastu võetud Riigikogus 28.01.2004, jõustumiskuupäev 01.05.2004. Programm on valminud koostöös mitme Eesti omavalitsusega.

Tarkvara võimaldab:

  jäätmevaldaja ja jäätmetekkekoha andmete lehitsemist ja redigeerimist;
  fikseerida jäätmetekkekohad ning jäätmeveo mahud koos vastavate jäätmevaldajate andmetega;
  jälgida vastavate jäätmetekkekohtade hetkestaatust, näidates, kas jäätmevaldaja on korraldatud jäätmeveoga liitunud, liitumata või korraldab jäätmeveo ise;
  määrata korraldatud jäätmevedu teostavad firmad vastavalt kehtestatud jäätmeveopiirkondadele;
  teostada päringuid ja kaardieristusi vastavalt registris fikseeritud andmetele, nagu jäätmeveo staatus, maht, kategooria jne;
  jälgida iseseisvalt jäätmevedu korraldanud jäätmevaldajate poolt esitatud aruandlust;
  ristkasutust OÜ Tarkvarastuudio teiste registriprogrammidega (näit. aadressandmebaas Atlas ja maakorraldaja tarkvara Maainfo ).

Andmete visualiseerimiseks ja ülevaatlikkuse tõstmiseks on programmile lisatud kaardiliides. Kaardiliides võimaldab vaadata omavalitsuse kaarte, kuvada erinevalt tähistatuna korraldatud- ja korraldamata jäätmeveoga objekte, trükkida ja kopeerida kaardipinda ning luua ja importida täiendavalt iseseisvaid infokihte.

Regulaarse andmevahetuse korraldamiseks jäätmeveofirmade ja omavalitsuse vahel töötatakse välja standardiseeritud andmevahetusformaat

Hind

Tarkvara hind on 17.700.- krooni. Hinnale lisandub käibemaks 18%.

Andmete alglaadimine

Andmete alglaadimisel võetakse esialgsete jäätmetekkekohtadena arvele omavalitsuse maaüksused, millele võimaluse korral liidetakse ja jäätmevedu teostavate firmade poolt väljastatavad andmed hetkel kehtivate jäätmeveolepingute osas.

Kasutajatugi

   Programmitäiendus 22.03.2007 exe / 2 MB
   Kasutajajuhend pdf / 2.3 MB


OÜ Tarkvarastuudio / J. Kuperjanovi 44, Tartu, 50409 / tel 7 300 590 / info(at)tarkvarastuudio.ee