avaleht    firmast    tooted    teenused    kasutajatugi   


MaaInfo vallaversioon

MaaInfo versiooniuuendus 2014

maakorr_v.exe ~ 1.6 MB - MaaInfo ver. 6.12 -- 2014 MAKIS faili import (NB! enne 01.02.2014 võib tulla täiendusi/parandusi, palun üle kontrollida veelkord versioonimuudatuste kohta enne maksuameti väljundi tegemist.)--, 15.01.2014


2014 aasta maksumuudatuste täienduste juhend -- Kodualuse maa maksuvabastus

NB!! MAKIS faili impordil arvestatakse linnad ja alevid ja alevikud automaatselt tiheasustusega aladeks maksimaalse soodustuse pindalaga 0.15ha ja ülejäänud piirkonnad hajaasustusega aladeks maksimaalse soodustuse pindalaga 2ha. Kasutajal on kontrolli käigus võimalik neid pindalasid muuta.

NB! NB! Maksimaalse soodustuse pidalade asemele ei pea sisestama krundi konkreetset pidala või õue pindala, on ainult 2 valikut 2.0H või 0.15H lähtuvalt sellest, kas krunt on hajaasustuses või tiheasustuses.

Täienduste kirjeldused versioonide kaupa

ver. 6.12 2014 MAKIS faili import.

ver 6.09.1 Veaparandus 6.09 - le kodualuse maa vabastuse arvutust ei olnud võimalik käivitada. NB! selle versiooni järgselt midagi eraldi üle arvutada pole vaja, kes 6.09 juba võtnud olid, neil ei läinud soovi korral enam arvutus tööle. See ongi paranduse sisu, et nüüd jälle läheb.

ver 6.09 Parandatud maksuameti väljundi tegemisel ümardamist, et kodualuse soodustuse korral ei tekiks mõne eurosendiseid mikromakse. Kodualuse maksu arvutusele lisatud võimalus arvutuskäiku käivitada ainult korteriomanditega kinnistute jaoks.

ver 6.07 Veaparandused korteriomandi põhisele kodu vabastuse arvutusele (korterite ning nende omanike kaudu sisestatud soodustused jäid osadel juhtudel arvutamata). Veaparandus nõuab, et soodustuse arvutus käivitataks uuesti (uut importi pole vaja). Kui on soovi, et kodualuse soodustuse summat enne arvutuse algust ei nullitaks kõigil omanikel, siis võtke ühendust (vaja on seda siis, kui osad soodustused on arvutatud nö. käsitsi meetodil).
NB! korteriomandina käsitsetakse ja vabastuse pinda arvutatakse korteriomandi meetodil neil perfodel, mille perfo andmete 'Seis' - lahtrisse on tüübiks valitud 'Korteriomand'.

ver 6.05 Korteriomandite korral kinnistu maksimaalse koduvabastuse pindala arvutus muudetud nüüd korterite arv*0.15m2 või korterite arv*2ha.

ver 6.04 Elanike nimekirjaga vormi on võimalik nüüd samaaegselt vaadelda mitmel kasutajal korraga. Isikule soodustuseks sobiva omandi valimise vormil on aadressilahter pikemaks tehtud.

ver 6.03 Osadel klientidel tekib kodualuse maa maksuvabastuse arvutuse käivitamisel programmiviga: Vea nimi: Property MAKSKRUNT is not found..
Antud versiooniparandus on selle vea kõrvaldamiseks. Kellel viga ei teki, neil pole vaja seda programmiversiooni eraldi laadida.

ver 6.02 Muutunud formaadiga katastri SHP-faili import.

ver 6.01 Veaparandus
1. Sisseregistreeritud isikute andmete impordimoodulis nupp 'Arvuta maksuvabastused' kaudu käivitatav maksuvabastuste arvutamine ja perfode peale kandmine ei arvestanud summa jagamisel teatud juhtudel omanike osakuda. Peale uue versiooni laadimist tuleks arvutus uuesti käivitada (NB! importi ennast ei pea uuesti tegema, st. et tehtud tööd kaotsi ei lähe).
2. Nupu 'Vali sobiv omandikanne' alt pakutavas seotud omandite nimekiri jäit teatud juhtudel tühjaks - enam ei jää.

ver 6.0 Kodualuse maa maksuvabastus. MAKIS elanike faili import.

ver 5.01 Parandus versioonile 5.0, neile klientidele, kes kasutasid juba 2011 aastal moodulit, mis võimaldas vmsood50 ja vmsood100 pindu eraldi sisestada.

ver 5.0 Uus Maksuameti väljundformaadi struktuur. Uus vmsood - andmete sisestamise võimalus. 2012 aasta maksumuudatuste täienduste juhend

ver 4.09 -- Testversioon -- Uus katastriüksuste kopeerimise meetod katastrikihist. NB! katastrikihis pole hinna- ja viljakustsooni andmeid.

ver 4.08 Kaardilt objekti koordinaatide katastriüksusele ülevõtmisel teatud juhtudel tekkinud veasituatsiooni parandus.

ver 4.07 Füüsilisele isikule lisatud aadressist eraldi kontaktandmete väli.

ver 4.06 Perolt nupu 'Maksud' järel avaneva tabeli formaati muudetud laiemaks ja väljad 'Maksta' ja 'ID' toodud ettepoole.

ver 4.05 Eurole ülemineku muudatused. Veaparandus: Omanike soodustuste sendikohad ümardati maksuameti väljundis. Perolt nupu 'Maksud' vajutamise järel näidatakse maksuameti väljundit ainult valitud krundi andmetega.

ver 4.04 Eurole ülemineku muudatused. Veaparandus: Maksustamishinna akti trükivormil 'summa sõnades' lõpust kõrvaldatud ühik 'kr.'.

ver 4.03 Eurole ülemineku muudatused. Veaparandus: omanike soodustuse sendikohti ei näidatud välja põhivormil 'Maks' nupu alt.

ver 4.02 Eurole ülemineku muudatused. Veaparandus: omanike soodustusel nüüd ka sendikohad.

ver 4.00 Eurole ülemineku muudatused.

ver 3.17 Seoses maamaksuseaduse muudatusega esitiatakse maksuteateated edaspidi alates 50kr. maksusummast.

ver 3.16 Katastriüksuste SHP import viidud vastavusse Maa-Ametist väljastatava SHP-faili uuele struktuurile.

ver 3.15 Süsteem->Krundipiiride sidumine->Näita uusi katastriüksusi viidud vastavusse Maa-Ametist väljastatava SHP-faili uuele struktuurile.

ver 3.14 Maa-Ameti avalikust teenusest katastriüksuse andmete salvestajale lisatud uued sihtotsarbeliigid Mäetööstusmaa/Turbatööstusmaa/Ühiskondlike ehitiste maa/Üldkasutatava maa.
NB! uute liikide kasutuselevõtuks tuleb lisaks uue programmiversiooni installeerimisele täiendada ka hinnatsoonide tabelit.

ver 3.13 VMSOOD soodustuse eraldi summana väljatoomine maaüksuse nupu 'Maksud' all.

ver 3.12 Peale maksunimekirja moodustamist esitatavasse kokkuvõttesse lisatud VMSOOD alusel omavalitsuse poolt kaotatav maksusumma.

ver 3.11 Veaparandus - peale omanikuandmete muudatust deaktiveeriti kaardipäringud.

ver 3.10 Maakasutuse 'annulleeritud' staatuse silmatorkavam esiletoomine perfol.

ver 3.9 Muudetud Maa-Ameti avalikule teenusele suunamise linki/aadressi.

ver 3.7 Maksuameti väljundi täiendus 2007a. nõutele vastamiseks: väljundisse ei panda enam kirjeid, kellel vabastuste/soodustuste tõttu maamaks täielikult puudub.

ver 3.6 Maksuameti kuupäeva väli toodud kinnistuomanike tabelis paremini nähtavale kohale.

ver 3.5 Maa-ameti katastripiiride SHP faili impordimooduli parandus. Pikki failinimesid pole enam vaja lühemaks muuta.

ver 3.4 Päringumooduli muudatused kaardil määratud alaga päringutingimuste lisamiseks.

ver 3.3 Maksuameti väljundi vastavus 2005a. nõuetele. Uute maksuameti ID-de väärtustamise võimalus.

ver 3.1 Makusameti kuupäev viidud omanikupõhiseks, et lihtsustada ajavahemiku muudatuste esitamist.
Omandiliikide hulka lisatud RM - riigimetsamaa tunnusena.

ver 3.03 Maksuameti väljundis nüüd võimalik sisestada kogu omavalitsuse registrikoodi, mitte 7500XXXX - nagu oli maksuameti poolt esialgu viidatud.

ver 3.02 Pisiparandused vastavalt laekunud märkustele.

ver 3.0 Täiendused maksuameti väljundis ja maksustamishinna aktide trükis.
2004a. maksuameti uute andmeedastuse nõuete täitmiseks.

ver 2.8 Lisatud uus päringumoodul.

ver 2.7 Maamaksude koondis on nüüd võimalik panna filtreid hinnatsoonide kaupa ja muuta maamaksu määrasid prognoosimiseks.

ver 2.6 Korteriomandit võimalik otsida nüüd ka kinnistu nr järgi.

ver 2.5 --Parandus maksuameti väljundis korteriomandite osakute arvutamisel (pikkade osakute korral lõigati osaku teksti tagumine ots ära - probleem lahendatud murru taandamise teel). Lisatud võimalus nurgapunktide impordiks Katastri formaadis tekstifailist.

ver 2.3 --Täiendatud maksuametile andmete saatmise moodulit. Nüüd on võimalik lisaks maksuameti kuupäeva filtrile kasutada ka omaniku andmete muudatuse kuupäeva filtrit.

ver 2.2 --Lisatud andmetest varukoopia tegemise moodul.

ver 2.1 --Maksustamishinna Akti trükk.

ver 1.8 --Parandused klientide poolt andmete kontrollil leitud vigadele.

ver 1.7 --Uus kihtide valiku moodul.
Täiendatud maksuarvestusel omaniku soodustuste arvutuse algoritmi (soodustusele liigiga 1H arvutatakse maksuvabastus ühe hektari piires).
Maksuameti väljundi vorm seatud täpsesse vastavusse Maksuameti poolt esitatud uuele andmete edastuse formaadile.
Versioonitäienduste downloadi saab nüüd teha otse programmist (menüüs:Süsteem->versiooniuuendus).

ver 1.6 --Täiendused kaardimoodulis. Katastritükkide uuele kinnistule ümbertõstmise võimalused.

ver 1.5 --Esimene kodulehelt downloaditav versioon (muudatuste kirjeldused tulevad edasiste versioonitäiendustega).


OÜ Tarkvarastuudio / J. Kuperjanovi 44, Tartu, 50409 / tel 7 300 590 / info(at)tarkvarastuudio.ee