avaleht    firmast    tooted    teenused    kasutajatugi   


MaaInfo linnaversioon

MaaInfo versiooniuuendus

maakorr_l.exe ~ 1.6 MB - MaaInfo ver. 5.07 -- Kodualuse maa maksuvabastus - MAKIS faili import 26.01.2014


2013 aasta maksumuudatuste täienduste juhend -- Kodualuse maa maksuvabastus


Maksuametile väljundi moodustamise juhend - .rtf failina


Täienduste kirjeldused versioonide kaupa

ver 5.04-5.06 MAKIS faili import katastrinumbri põhiseks viidud. Korteriomandite korral kinnistu maksimaalse koduvabastuse pindala arvutus muudetud nüüd korterite arv*0.15m2 või korterite arv*2ha.

ver 5.03 Elanike nimekirjas soodustusega omandi valiku aknas on omanike andmetele juurde lisatud ka järjekorranumber perfol.

ver 5.02 Elanike nimekirjaga vormi on võimalik nüüd samaaegselt vaadelda mitmel kasutajal korraga. Isikule soodustuseks sobiva omandi valimise vormil on aadressilahter pikemaks tehtud.

ver 5.01 Kodualuse maa maksuvabastus. MAKIS elanike faili import.

ver 5.0 Uus 2012 aasta Maksuameti väljundformaat.

ver 4.03 Eurole ülemineku muudatused. Veaparandus: omanike soodustusel sendikohad ei tulnud maksuameti väljundisse.

ver 4.02 Eurole ülemineku muudatused. Veaparandus: omanike soodustusel nüüd ka sendikohad.

ver.4 Eurole üleminek.

ver.3.83 Seoses maamaksuseaduse muudatusega esitiatakse maksuteateated edaspidi alates 50kr. maksusummast.

ver.3.82 Külalise kasutajatüübi õiguste vähendamine.

ver.3.81 Firma tüübi lahter kolmekohaliseks, senise kahe koha aemel.

ver.3.8 Katastriandmete juurde lidatud Maa-Ameti avaliku teenuse käivitamise link.

ver.3.7 Parandused katastripiiride Maa-Ametile väljastamise moodulis: kood 03111 asendatud koodiga 03212.

ver.3.6 Maksuameti väljundi täiendus 2007a. nõutele vastamiseks: väljundisse ei panda enam kirjeid, kellel vabastuste/soodustuste tõttu maamaks täielikult puudub.

ver 3.4 Maksuameti kuupäev ja id. toodud nähtavale ka omanike tabelisse kinnistu andmete ekraanil. Maksuameti kuupäeva muutmisvõimalust pakutakse nüüd ainult omaniku andmete muutmisel.

ver 3.3 Maa-Ameti SHP-formaadist imporditud krundipiiride kihi sidumine MaaInfo omanike baasiga katastritunnuse alusel (Käivitamine menüüst: Süsteem->Krundipiiride sidumine).

ver 3.2 Maksuameti väljundi vastavus 2005a. nõuetele. Uute maksuameti ID-de väärtustamise võimalus (menüüs 'Süsteem->Uued Maksuameti id-d).

ver 3.1 Makusameti kuupäev viidud omanikupõhiseks, et lihtsustada ajavahemiku muudatuste esitamist. Maksuameti idenfitkaatori väli tehtud eraldi kasutaja poolt täidetavaks infoväljaks (senised genereeritud identifikaatorid on automaatselt laetud olemasolevatele omanikele vastavale väljale).

NB! kuna selle versiooni installeerimisel toimub ka mitme andmebaasi struktuuri muudatus on soovitatav enne installeerimist teha andmetest varukoopia.


ver 3.0 --Täiendused maksuameti väljundis ja maksustamishinna aktide trükis.
2004a. maksuameti uute andmeedastuse nõuete täitmiseks.

ver 2.1 --Täiendatud maksustamishinna aktide väljatrüki moodulit, mitme hinnaga maksustatava maakasutuse sihtotstarbe hinna esitamiseks.

ver 2.0 --Lisatud L.Est<->Kohaliku süsteemi konverter. See programmiosa võimaldab koordinaate ühest süsteemist teise ringi arvutada. (käivitub kinnistute menüüst)

ver 1.9_1 --Parandus maksuameti väljundis korteriomandite osakute arvutamisel (pikkade osakute korral lõigati osaku teksti tagumine ots ära - probleem lahendatud murru taandamise teel). Lisatud võimalus nurgapunktide impordiks Katastri formaadis tekstifailist.

ver 1.9 --Parandatud ja lihtustatud mõõdik.

ver 1.8 --Lisatud andmetest varukoopia tegemise moodul.

ver 1.7 --Täiendused päringumoodulis.
Päringule lisatud nurgapunktide alusel arvutatud pindala ja kinnistu plaani tegija andmete väljastamise võimalus.

ver 1.6 --Täiendused kaardimoodulis.
Päringule lisatud tühja katastrinumbri ja määramata koordinaatidega kruntide eraldamise võimalus.
Maksuameti väljundi vorm seatud täpsesse vastavusse Maksuameti poolt esitatud uuele andmete edastuse formaadile.
Versioonitäienduste downloadi saab nüüd teha otse programmist (menüüs:Süsteem->versiooniuuendus). Põllumajandusliku maa maksuameti väljundis eraldi väljatoomise võimalus.

ver 1.5 --Esimene kodulehelt downloaditav versioon (muudatuste kirjeldused tulevad edasiste versioonitäiendustega).


OÜ Tarkvarastuudio / J. Kuperjanovi 44, Tartu, 50409 / tel 7 300 590 / info(at)tarkvarastuudio.ee