avaleht    firmast    tooted    teenused    kasutajatugi   


MaaInfo

Üldine kirjeldus

MaaInfo on kaardiliidesega programm omavalitsuse maade- ja maamaksu registri pidamiseks. Programm toimib kohtvõrgus ning on kasutatav samaaegselt mitmel töökohal.

Põhikomponendid ja -toimingud

  kinnistute ja katastriüksuste register
  omanike register koos arhiiviga
  alusdokumentide register
  korterite register korteriomandite arvestuse pidamiseks
  kaardiliides koos nurgapunktide andmebaasiga
  maamaksu arvestus ja selle väljund Maksuameti formaati
  maa maksustamishinna akti trükk
  mitmed päringud ja koondid koos väljundiga Exceli formaati

Kaardiliides

Kaardiliides võimaldab lehitseda suurepinnalisi kaardipindu, trükkida ja kopeerida kaardiosi ning luua ja importida täiendavalt iseseisvaid infokihte. Aluskaardina on võimalik kasutada 1:10 000 Eesti põhikaarti ning katastri aluskaarti; olemasolu korral pakume ka 1:10 000 ortofotot (eeldusel, et omavalitsusel on taotletud vastavate kaartide kasutamise litsents Maa-Ametilt). Kliendi soovil on võimalik kaardikomplekti täiendamine.

Lisaomadused

Programm on võimeline importima Maa-ameti poolt Arcview formaadis väljastatavat katastriüksuste andmekomplekti. Kui omavalitsuses on kasutusel elanike arvestuse tarkvara Alfa või Valdi, siis on MaaInfo omanike registrit võimalik siduda ka elanikeregistriga. Programm toimib kohtvõrgus ja selle piires ei ole kasutajate arv piiratud, mistõttu luuakse digitaalkaardi kasutamise võimalus lisaks maakorraldajale ka teistele omavalitsuse ametnikele.

Andmete alglaadimine

Olemasolevad kruntide ja maamaksu andmed teisendatakse MaaInfo kujule. Samuti aitame kliente katastriandmete ja -kaartide muretsemisel ning kasutuselevõtul.

Kasutajatugi

   Maainfo vallaversioon
   Maainfo linnaversioon


OÜ Tarkvarastuudio / J. Kuperjanovi 44, Tartu, 50409 / tel 7 300 590 / info(at)tarkvarastuudio.ee